Kategorie

Zwrot towaru

Każdy produkt u nas sprzedawany można zwrócić, o zwrocie należy nas poinformować w ciągu 10 dni od daty otrzymania produktu.

Żeby procedura zwrotu przebiegła sprawnie prosimy się trzymać następujących kroków:

1. Poinformowanie nas poprzez adres e-mail: sklep@dlugoleccy.com.pl o chęci odstąpienia od umowy oraz podanie nr konta do zwrotu pieniędzy

2. Wysłać odpowiednio zabezpieczony towar wraz z dowodem zakupu na nasz adres:

Agencja Handlowa "DŁUGOŁĘCCY"

ul. Piotrkowska 276

90-361 Łódź

 

Wraz z towarem prosimy również dołączyć wypełniony wzór odstąpienia od umowy:

http://dlugoleccy.com.pl/sklep/wzor-odstapienia-od-umowy.pdf

http://dlugoleccy.com.pl/sklep/wzor-odstapienia-od-umowy.doc

http://dlugoleccy.com.pl/sklep/wzor-odstapienia-od-umowy.odt

 

………………..………………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………………….………

Imię i nazwisko

……………………………………………………………….

Adres zamieszkania

………………………………………………………………

Telefon

                                                                                                           Agencja Handlowa „DŁUGOŁĘCCY”

                                                                                                           D. Długołęcka, J. Długołęcki Sp. J.

                                                                                                           ul. Piotrkowska 276

                                                                                                           90-361 Łódź

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy kupna/sprzedaży zawartej (miejsce zawarcia umowy, tj portal „Allegro”, Sklep internetowy „sklep.dlugoleccy.com.pl”, inne - wpisz jakie) ……………………………………………………………….dnia………………………………………………………………… dotyczącej towaru:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot pieniędzy przekazem pocztowym na adres…………………………………………………………………………………………… . lub na konto nr…………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że towar zwracam w stanie niezmienionym

 

                                                                                                          ……………………………

                                                                                                      Podpis konsumenta